Security Service

Security Service persondatapolitik

Formålet med Security Service’s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger.

Security Service har en klar ambition om at minimere behandlingen af Deres personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Nærværende politik har således også til formål at oplyse Dem om, hvilke af Deres personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder De selv kan gøre brug af.

Såfremt De har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af Dine personoplysninger, er De altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne kan bl.a. findes i denne politiks sidste afsnit.

 

Cookies

Når De anvender Security Service’s hjemmeside, registreres Dine standardindstillinger og i visse tilfælde Din adfærd på hjemmesiden i en cookie. En cookie er en mindre tekstfil, som har til formål at huske tidligere adfærd. Security Service anvender således cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og for at lette Deres adgang hertil. Vær opmærksom på, at ingen af vores cookies indeholder personoplysninger om hverken Dem eller andre.

 

Logstatistik

For hvert besøg på securityservice.dk opbygger Security Service logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem indsamler informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af hjemmesiden den forlades mm.  Der behandles ingen personoplysninger i forbindelse med logstatistik. Formålet med indsamlingen af straksnævnte oplysninger er hovedsageligt at skabe øget brugervenlighed.

 

Sikkerhed

Security Service har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte Deres personoplysninger mod misbrug. Helt konkret er der truffet foranstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at Deres oplysninger fortabes eller forringes, eller at Deres oplysninger kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.  Security Service opbevarer og transmitterer personoplysninger krypteret, og alle de personoplysninger, vi behandler, er samtidig beskyttet af en firewall. 

Derudover har vi implementeret adgangsstyring i en lang række af vores systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger. Vi sørger løbende for at uddanne vores medarbejdere og har udarbejdet og implementeret en lang række politikker og procedurer for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med persondataloven. 

Sikkerhedsforanstaltningerne gennemgås løbende og revideres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Derudover er samtlige af Security Service’s medarbejdere underlagt tavshedspligt, hvorfor du kan være sikker på, at Deres oplysninger behandles fortroligt.

 

Direkte markedsføring

Security Service videregiver ikke Deres personoplysninger til samarbejdspartnere eller tredjeparter, således at disse kan anvende Deres oplysninger til direkte markedsføring. Imidlertid fremsender Security Service markedsføringsmateriale til Dem på vegne af Security Service’s samarbejdspartnere. Dette er dog under forudsætning af, at De har givet Deres samtykke. 

 

Deres rettigheder

Som registreret hos Security Service er De i besiddelse af en række rettigheder, som Security Service kan hjælpe Dem med at varetage.

Dette omfatter, at:

  • De altid kan henvende dig og anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om vi videregiver oplysningerne til andre.
  • De kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.
  • De har ret til at få slettet Deres personoplysninger hos Security Service permanent.
  • De har ret til at opnå en begrænset behandling af Deres personoplysninger, således at Security Service eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode.
  • De kan anmode om at få Deres personoplysninger udleveret og transmitteret frem til en ny dataansvarlig (dataportabilitet)
  • De kan gøre indsigelse mod behandlingen af Deres personoplysninger, herunder anvendelsen af oplysningerne til direkte markedsføring.

 

Kontaktoplysninger

Security Service kan som dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, kontaktes via følgende informationer:

Security Service ApS
Hovedvagtsgade 8, 5.sal
Tlf.: +45 70 10 15 11

Firma info

Kontakt info:
Tlf.: +45 70 10 15 11